İşletmelerde Alan Yönetimi

İşletmelerde Alan Yönetimi

5234 kez görüntülenmiştir.

Yekta Berksoy

İşletmelerde Alan Yönetimi

 Perakende İşletmelerde alan yönetiminin önemi nedir?

Oldukça önemli bir konu olan alan yönetimini, kategori yönetiminden de ayrı tutmamak lazım. Zira tanımlamalara bakarsak; Alan Yönetimi: Birim alan başına daha yüksek performans gösterebilmesi için mevcut alanın planlanması ve organizasyon yapılanmasıdır. Diğer bir deyişle ürünün kategori içinde en yüksek seviyede satış verimi alabilmesi için reyon içerisinde yerlerinin düzenlenmesi demektir. Kategori Yönetimi: Kategori kelime anlamı olarak, gruplandırma, sınıflandırma, cins, öz, nevi, tip ve kullanma sınıfı olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple kategori planlama sürecinin ilk adımı olup alt kategori ve temel bölümlerde yer alacak ürünlerin kategori tanımlamasının yapılmasıdır. İşte bu tanımlamalardan sonra birbirinden ayrılmaz nitelikte olan “Alan Yönetimi” ve “Kategori Yönetimi”nin işletmeler için taşıdığı önemi daha iyi anlamış oluruz. Alan Yönetimi’nin amacı, ‘İşletmelerde Yüksek Karlılık Potansiyeli’ yaratmak, ürün satışını arttırmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek, mevcut yeri yani kullanım alanının uygun değerdeki seviyede değerlendirmektir.

Doğru Alan Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Doğru alan Yönetimi öncelikle Satış ve Satış Dışı Bölümlerin oluşturulması, satış bölümündeki rafların konumları ve raf üzerindeki ürünlerin düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bunun için satış alanı bölümleri (Toptan satış bölümü, kasalar, reyonlar, işletici firmalara ait bölümler, soyunma kabinleri, promosyon takdim yerleri, özel teşhir alanları..), Satış Dışı Bölümleri (Giriş-çıkış kapıları, yönetim ve ofisler, bilgi işlem odaları, yüklemeboşaltma alanları, kafeterya, tuvaletler, güvenlik odası, personel bölümleri, depolar..) , Rafların konumları ve rafların üzerindeki ürünlerin doğru yerleştirilmeleri gerekmektedir.

Doğru Bir Alan Yönetimi Satış Arttırmada Nasıl Bir Rol Oynar?

Doğru bir alan yönetimi her rafın, mağazanın her metrekaresinin her köşe başının, orta gondolların, sepetlerin, doğru konumlandırılması ile olur. Perakendeci o mağaza için kendine hedefler koyarken öncelikle kar marjlarını düşünmek durumundadır. Böyle olunca da alan yönetimi ile sadık müşterinin dönüşü sağlanmış olur. Tabii ki her sektörde olduğu gibi personel eğitimini de göz ardı etmemek lazım. Doğru alan yönetimi ancak eğitimli personel sayesinde kendini bulur.

Alan Yönetiminde Ürünlerin Doğru Konumlandırılmasının Yeri Nedir?

Alan yönetiminde rafların doğru konumları ve raflar üzerindeki ürünlerin doğru yerleştirilmelerinde ana başlıklar halinde başlıca şu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Satış Bölümünde Rafların Konumunda Dikkat Edilecek Bazı Hususlar:  Mevcut raf ve satış alanı,raf düzenleme teknolojisindeki gelişmeler, rakiplerin izlenmesi, müşterinin tercihleri,talep ve beklentileri,raflar müşteri tarafında soldan sağa okunur.Tüketicinin raf karşısında harcadığı zaman 7-20 saniyedir. 3.ve 4.raflar daha etkilidir. Müşteri ilerlerken, önce sağ raflara sonra sol raflara bakar.

Raflarda ürünlerin doğru yerleştirilmesi hakkında bazı hususlar: Ürün gruplandırma (Kategorizasyon), ürün marka çeşitliliği, ürünlerin rafta kalış süresi, raflara fazla ürün yerleştirilmesi değil, doğru ve etkin olarak desteklenmesi, ürünün rafta stoksuz kalmaması, satış ve raf payının orantısı, alt tarafların büyük ölçülü, üst tarafların küçük ölçülü ürünlerin sergilenmesi için kullanılması.. Bunun yanında mağaza içi düzenlemelerde duygusal araçların da kullanılması çok önemlidir. Nedir bunlar? Görme, işitme, koklama, dokunma, tatmadır.

Alan Yönetimini Uygulamak Perakendeciye Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Doğru alan ve kategori yönetimi, müşteriye tamamen odaklanma anlamına gelir. Kar marjlarının sektörde yeterli kar marjlarına sahip olmaması bu konu üzerinde daha hassasiyetle olduğunu düşünürsek mağazamıza giren her müşterinin tek tek ne kadar çok önem taşıdığını unutmamalıyız. Bunun yanında doğru alan yönetimi ve kategori yönetimi, üretici ve tedarikçiler ile daha iyi ilişkiler kurmamıza ve bu hizmeti müşteriye en iyi şekilde yansıtmamıza neden olur. Zira müşterinin yanı sıra üretici ve tedarikçi de ürünlerinin mağaza içinde en iyi şekilde sergilenmesini ister. Alan yönetimi için öncelikle performans izlenimi, ölçümü ve sonuçları incelenerek aşağıdaki bazı konularda yarar sağlarız. Şöyle ki; Mağaza imajı güçlendirilir, optimum mağaza planı (Kategori Alan Dağılımları) yapılır, eksiksiz ve dengeli satış (Yok Satmamak) sağlanır, azaltılmış stoksuzluk sağlanır, azaltılmış stok fazlalığı sağlanır, satış ve karlılık maksimize edilir, maksimum alan verimliliği sağlanır.

Müşteriyi Etkilemek ve Müşteri Memnuniyeti Sağlamada Alan Yönetimi Etkili midir?

Alan yönetiminin müşteride bakış açısı öncelikle reklam, promosyon ve müşteri ilişkilerinde ön plana çıkar. İşte daha öncede bahsettiğimiz üzere halkla ilişkilerde müşteri memnuniyeti kesinlikle ön plana çıkmaktadır. Yatırımın büyüklüğü kadar büyük olsa da bu işletmeyi yürütenin personel olduğunu asla unutmamalıyız. Bunun için biraz empati düşünmemizin sorunlara çare olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla her ne kadar işverenlerimiz bu konuya önem vermeseler de personel eğitimi ile usta-çırak ilişkisini bırakmalıyız. Perakende işletmenin tipi ve büyüklüğü alan yönetimini değiştirmemektedir. Sadece ürün çeşitliliği farkı olur ki her işletmenin kar amaçlı kurulduğu düşünüldüğünde her metre karenin alan yönetiminde daha titiz davranılmasına olanak sağlar.

Sonuçta; günümüzdeki yüksek rekabet unsurlarının ve teknolojik gelişmelerin hızla büyüdüğü ortamda bu uygulamaları, eğitimli personellerle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kriz dönemlerinde dahi eğitim ve reklam harcamalarımızdan ödün vermememiz ve bu yatırımların sonunda da bize sermayemizi arttırmada olumlu olarak geri döneceğini unutmamalıyız.

Yekta Berksoy
egem@egemegitim.com

ETİKETLER : ,
bizim mutfak ustadönerci kocaman balık kefir Şekerbank
ŞEKERBANK BANNER mikro
ŞEKERBANK BANNER mikro
HT SOLAR BANNER tekfen-tarim-logo rockwell-logo lila-group-logo