İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri..

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri..

6138 kez görüntülenmiştir.

Haluk Durmuşoğlu

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri..

Kurumların, çalışanlarını işe alma kararından başlayarak, çalışanın kurumdan ayrılmasına kadar geçen süreci yasal mevzuatın gereklerine uygun planlayıp, zamanında önlem almaları gerekmektedir. Bu nedenle; işe başlama, çalışma dönemi ve işten ayrılma aşamalarında gereken belge düzenini ve iş akışlarını yasala uygun olarak hazırlamaları son yasal düzenlemeler ve işveren ile çalışan arasında oluşan hukuki anlaşmazlıkların sonucunda yargının verdiği kararlar doğrultusunda zorunluluk haline gelmiştir. Önlem alınmadığı ve etkin dokümantasyon hazırlanmadığı takdirde ortaya çıkacak sorunların maliyeti alınacak önlemler için harcanacak kaynakların tutarından çok daha fazla olmaktadır.

 

 

Yasa gereğince, iş güvencesi kapsamındaki çalışanın, işten ayrılış işlemlerinin yasal gereklere uygun olarak yapılmaması halinde, çalışan iş akdi fesih tebliğini aldıktan sonra 30 gün içinde dava açarak işe iade kararı aldırma hakkına sahiptir. Bu tür davaların sonucunda çalışanlar genellikle 8 ila 12 aylık ücreti tutarında ücret ve iş sonu tazminatına hak kazanmaktadır.

 

Bunun yanı sıra, sosyal güvenlik alanında 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çalışma hayatında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle uygulama sorunlarının çözümü için kurumların danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

 

Son yasal düzenlemeler, kurumlara eleman maliyetinden tasarruf sağlayan fırsatlarda sunmuştur. Eleman Maliyetlerinde Risk ve Fırsatların Analizi ile ilgili kurumların rakiplerinin bir adım önünde yer almasını sağlayacak bu fırsatlara dikkatinizi çekiyoruz. Yapılan analizler, kurumların ücretlendirme süreçlerine ait risklere ve fırsatlara yönelik olup, müşteri odaklı yaklaşımımız nedeniyle kurumun faaliyette bulunduğu sektörden kaynaklanan özellikli ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmektedir. Eleman Maliyetlerinde Risk ve Fırsat Analizi hizmetimiz kurumlara yüksek katma değerli ve sonuca yönelik çözümler sağlamaktadır.

 

Günümüzde önemli hale gelen taşeron (alt işveren) ile çalışma konularında, kurumların yasal prosedürlere uymak ve taşeron firmanın, çalışanları ile ilgili yaptıkları tüm işlemlere karşı önlem almaları gerekmektedir.

 

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, alt işveren çalışanının işten ayrılmasından sonra kurumları bekleyen sorumluluklara karşı önlemlerin baştan alınması gerekmektedir. Bu olgu, kurumların yasaları ve uygulamaları iyi bilen insan kaynakları danışmanlarından destek almalarını zorunlu hale getirmektedir.

 


 

ETİKETLER : ,
bizim mutfak ustadönerci kocaman balık kefir Şekerbank
ŞEKERBANK BANNER mikro
ŞEKERBANK BANNER mikro
HT SOLAR BANNER tekfen-tarim-logo rockwell-logo lila-group-logo